تقویم آموزشی بهمن ماه

تاریخ برگزاری دوره روز عنوان دوره مکان برگزاری شروع ثبت نام پایان ثبت نام مدت زمان آموزش نحوه آموزش نام مدرس
11/26 پنجشنبه دوره جامع آموزش ICDL آکادمی بهسان 11/16 11/25 09:00-16:00 تئوری
11/26 پنجشنبه دوره مقدماتی آموزش سالیدورکس آکادمی بهسان 11/16 11/25 09:00-16:00 تئوری استاد محمد آهنی
11/27 جمعه دوره مقدماتی آموزش اتوکد آکادمی بهسان 11/16 11/26 09:00-16:00 تئوری
11/27 جمعه دوره مقدماتی آموزش کمپرسورها و تجهیزات جانبی آکادمی بهسان 11/16 11/26 09:00-16:00 تئوری و عملی استاد علی مرادی