دوره الکتروپنیوماتیک آکادمی بهسان

الکتروپنیوماتیک

دوره آموزشی الکتروپنوماتیک به منظور آموزش در زمینه الکتروپنوماتیک توسط تیم آکادمی بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می‌گردد.

پنيوماتيک تركيبی( پنيوماتيک +الكتروپنيوماتيک)

دوره آموزشی پنیوماتیک ترکیبی (پنیوماتیک+الکتروپنیوماتیک) به منظور آموزش در زمینه پنیوماتیک ترکیبی توسط تیم آکادمی بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

پنيوماتيک تعميراتی

دوره آموزشی پنوماتیک تعمیراتی به منظور آموزش در زمینه تعمیر پنوماتیک توسط تیم آکادمی بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.
دوره پنيوماتيک مقدماتی آکادمی بهسان

پنيوماتيک مقدماتی

دوره آموزشی پنوماتیک پایه به منظور آموزش و یادگیری اصول و پایه پنیوماتیک توسط تیم آکادمی بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.
آموزش هیدرولیک و پنوماتیک

دوره تخصصی آموزش هیدرولیک

دوره آموزش هیدرولیک و پنوماتیک اطلاعات مورد نیاز یک نیروی کار برای راه اندازی حرفه ای خط تولید و دستگاه ارائه شده است.
دوره آموزشی مقدماتی اتوکد

دوره آموزشی مقدماتی اتوکد

دوره آموزشی مقدماتی اتوکد به منظور آموزش در زمینه کمپرسورها توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.