دوره مقدماتی آموزش کمپرسورها و تجهیزات جانبی

دوره پایه آموزش کمپرسورها و تجهیزات جانبی به منظور آموزش و یادگیری اصول و پایه کمپرسور توسط تیم آکادمی بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

دوره تخصصی آموزش برش کاری

دوره آموزشی برشکاری به منظور آموزش در زمینه برشکاری توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

آموزش کلیات بهداشت حرفه ای

هر مدیر با تجربه ای همواره جهت حفظ سلامت جسم و روح نیروی کار خود بیشترین تلاش را می کند، این دوره ای آموزشی می تواند در راستای حفظ سلامت جسمی و روحی کارکنان هر شرکتی مفید باشد.

دوره تخصصی آموزش کمک های اولیه

دوره تخصصی آموزش کمک های اولیه به منظور آموزش در زمینه سلامت توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

دوره تخصصی آموزش اصول فنون و مذاکره

دوره تخصصی آموزش اصول فنون و مذاکره به منظور آموزش در زمینه بازاریابی توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

دوره تخصصی آموزش اصول بازاریابی

دوره تخصصی آموزش اصول بازاریابی به منظور آموزش در زمینه بازاریابی توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

دوره ی آموزشی نرم افزار سالیدورکس

دوره تخصصی آموزش نرم افزار سالیدورکس به منظور آموزش در زمینه نرم افزار سالیدورکس توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور سازی بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

دوره تخصصی آموزش تعمیرات و نگهداری کمپرسورها

دوره آموزشی تعمیرات كمپرسورها به منظور آموزش در زمینه کمپرسورها توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

دوره پیشرفته آموزش كمپرسورها و تجهيزات جانبی

دوره آموزشی كمپرسورها و تجهيزات جانبی (ایمنی) به منظور آموزش در زمینه کمپرسورها توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.