آکادمی بهسان با حضور اساتید متخصص و با تجربه به منظور آموزش نیروهای شرکت‌ها و مجموعه‌های همکار در محیطی مجهز به تمام تجهیزات لازم راه‌اندازی شده است.

دوره مقدماتی آموزش کمپرسورها و تجهیزات جانبی

دوره پایه آموزش کمپرسورها و تجهیزات جانبی به منظور آموزش و یادگیری اصول و پایه کمپرسور توسط تیم آکادمی بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

دوره تخصصی آموزش برش کاری

دوره آموزشی برشکاری به منظور آموزش در زمینه برشکاری توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

آموزش کلیات بهداشت حرفه ای

هر مدیر با تجربه ای همواره جهت حفظ سلامت جسم و روح نیروی کار خود بیشترین تلاش را می کند، این دوره ای آموزشی می تواند در راستای حفظ سلامت جسمی و روحی کارکنان هر شرکتی مفید باشد.

دوره تخصصی آموزش کمک های اولیه

دوره تخصصی آموزش کمک های اولیه به منظور آموزش در زمینه سلامت توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

دوره تخصصی آموزش اصول فنون و مذاکره

دوره تخصصی آموزش اصول فنون و مذاکره به منظور آموزش در زمینه بازاریابی توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

دوره تخصصی آموزش اصول بازاریابی

دوره تخصصی آموزش اصول بازاریابی به منظور آموزش در زمینه بازاریابی توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

دوره ی آموزشی نرم افزار سالیدورکس

دوره تخصصی آموزش نرم افزار سالیدورکس به منظور آموزش در زمینه نرم افزار سالیدورکس توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور سازی بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

دوره تخصصی آموزش تعمیرات و نگهداری کمپرسورها

دوره آموزشی تعمیرات كمپرسورها به منظور آموزش در زمینه کمپرسورها توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

دوره پیشرفته آموزش كمپرسورها و تجهيزات جانبی

دوره آموزشی كمپرسورها و تجهيزات جانبی (ایمنی) به منظور آموزش در زمینه کمپرسورها توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.
دوره الکتروپنیوماتیک آکادمی بهسان

الکتروپنیوماتیک

دوره آموزشی الکتروپنوماتیک به منظور آموزش در زمینه الکتروپنوماتیک توسط تیم آکادمی بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می‌گردد.

پنيوماتيک تركيبی( پنيوماتيک +الكتروپنيوماتيک)

دوره آموزشی پنیوماتیک ترکیبی (پنیوماتیک+الکتروپنیوماتیک) به منظور آموزش در زمینه پنیوماتیک ترکیبی توسط تیم آکادمی بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.

پنيوماتيک تعميراتی

دوره آموزشی پنوماتیک تعمیراتی به منظور آموزش در زمینه تعمیر پنوماتیک توسط تیم آکادمی بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.
دوره پنيوماتيک مقدماتی آکادمی بهسان

پنيوماتيک مقدماتی

دوره آموزشی پنوماتیک پایه به منظور آموزش و یادگیری اصول و پایه پنیوماتیک توسط تیم آکادمی بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.
آموزش هیدرولیک و پنوماتیک

دوره تخصصی آموزش هیدرولیک

دوره آموزش هیدرولیک و پنوماتیک اطلاعات مورد نیاز یک نیروی کار برای راه اندازی حرفه ای خط تولید و دستگاه ارائه شده است.
دوره آموزشی مقدماتی اتوکد

دوره آموزشی مقدماتی اتوکد

دوره آموزشی مقدماتی اتوکد به منظور آموزش در زمینه کمپرسورها توسط تیم آکادمی بهسان از کمپرسور بهسان (هواپویان بهسان ایرانیان) برگزار می گردد.