دوره آموزشی مقدماتی اتوکد

دوره آموزشی مقدماتی اتوکد توسط آکادمی بهسان برگزار می گردد.

سرفصل های دوره آموزشی مقدماتی اتوکد

در این دوره آموزشی مقدماتی اتوکد مباحث زیر مورد بررسی و آموزش قرار می گیرد:

  • نرم افزار اتوکد چیست؟
  • آموزش همه مفاهیم اولیه و ضروری نرم افزار اتوکد
  • رندر گرفتن در اتوکد
  • آموزش اندازه گیری در اتوکد
  • آموزش تصویرسازی با اتوکد
  • آموزش رنگ آمیزی در اتوکد
دوره آموزشی كمپرسورها و تجهيزات جانبی (ایمنی)